Tôi là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website www.dannuoitrong.com, các thông tin trên website đều được biên soạn, sưu tầm thông tin trên mạng. Mọi thông tin liên quan đến website như:

– Vấn đề bản quyền của bài viết, thắc mắc khiếu nại liên quan.

– Phản hồi nội dung, sai sót trong nội dung.

– Đóng góp ý kiến, định hướng cho website phát triển.

– Liên hệ quảng cáo.

Các bạn vui lòng gửi email về dannuoitrong@gmail.com. Các thắc mắc, khiếu nại, yêu cầu của bạn sẽ được giải đáp thỏa đáng ngay sau khi chúng tôi nhận được thông tin.

Dân Nuôi Trồng